Analyse waarnemingstaak

"De waarnemingen leiden tot handelingen, prestaties en ook deze worden weer waargenomen".

analyse waarnemingstaak

Om de rijtaak veilig uit te kunnen voeren is visuele informatie van het wegverloop, objecten op de weg, andere voertuigen, de omgeving en informatie van de instrumenten onontbeerlijk. De bestuurder wordt hierbij ondersteund door bijvoorbeeld wegmarkering en gehinderd door visuele belemmeringen als verblinding of onvoldoende contrast.  De waarnemingen leiden tot handelingen, prestaties en ook deze worden weer waargenomen.

Door de visuele basisinformatie en visuele bedreigingen onder elkaar te zetten en deze vervolgens in een matrix uit te zetten tegen de verschillende visuele taken ontstaat een onderzoeksmatrix. De onderzoeksmatrix geeft een overzicht van alle deelonderzoeken waarvan kennis beschikbaar moet zijn om de waarnemingsmethode te ontwikkelen. Deze onderzoeksmatrix vormt de leidraad voor het project in de vervolgfasen

Copyright ©2014.