Multidisciplinaire samenwerking

"Experts uit verschillende vakgebieden".

Multidisciplinaire samenwerking

Het beleid van Rijkswaterstaat is gericht op energiebesparing en het verkleinen van de CO2-voetafdruk. Daartoe zoekt Rijkswaterstaat nadrukkelijk naar samenwerking met het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Voor waarderingsonderzoek 'Perceptie 3.0' wordt gestreefd naar een brede (internationale) samenwerking.

Het intergemeentelijk overleg openbare verlichting innovatie platform is partner en begunstiger van dit project. (www.igov.nl/innovatieplatform)

Momenteel wordt vanuit een multidisciplinair team geïnventariseerd welke kennis beschikbaar is en welke partijen ook nog betrokken moeten worden en initiatieven willen nemen in dit project.

Betrokken partijen


Willem Zandvliet, Rijkswaterstaat
Initiator van het onderzoek, innovator wegverlichtingen


Harry de Haan, Elumint
Projectmanager van het onderzoek

Ton van den Brink, NSVV (Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde) Richtlijnen openbare verlichting

Frans van der Meij, SpectraPartners BV
Lichtmetingen, analyse lichtsterkte van eye-tracking beelden


Tom van den Berg, NIN (Nederlands Institute for Neurosciense)
Kennis van het menselijk oog, verblinding / verstrooiing

Rolf Zon, NLR (Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium)
Data-analyse / eye-tracking

Geert Savelsbergh, VU (Vrije Universiteit Amsterdam)
Eye-tracking


Copyright ©2014.