Waarom onderzoek?

"Tot voor kort was het voldoende om een bepaald lichtniveau te eisen".

Waarom dit onderzoek?

Met de komst van Smart Lighting en betere wegmarkeringssystemen liggen er voor wegbeheerders enorme kansen om wegverlichting zuiniger en veiliger te maken, zeker als deze goed op elkaar worden afgestemd. Tot voor kort was het voldoende om een bepaald lichtniveau te eisen, maar met de komst van nieuwe technieken zijn er veel meer mogelijkheden. De huidige lichtnormen specificeren alleen niveau, richting, gelijkmatigheid en soms de kleur van het licht. Goed contrast, vermijding van verblinding en voldoende adaptatietijd voor het oog aan veranderende contrasten zijn net zo goed van belang voor de verkeersveiligheid. Om de juiste functionele eisen te kunnen stellen aan nieuwe (verlichtings-)concepten is een nieuwe waarderingsmethode onmisbaar. Een goede objectieve waarderingsmethode bestaat nog niet. Huidige onderzoeksmethode maken gebruik van subjectieve belevingen van proefpersonen. Het is niet mogelijk om op basis daarvan scherpe functionele eisen te stellen.


Doel

Het doel van Perceptie 3.0 is een waarderingsmethode te ontwikkelen om de mentale belasting van de chauffeur objectief vast te kunnen stellen en zo een oordeel te kunnen geven over de verkeersveiligheid in bepaalde situaties. In een later stadium kunnen de uitkomsten van deze methode gebruikt worden om nieuwe verlichtings- of zichtbaarheidseisen op te stellen.

Copyright ©2014.